Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > ปรัชญา > ปรัชญาทั่วไป
Last additions - ปรัชญาทั่วไป
Wind_Passes_Graveyard.pdf
Wind_Passes_Graveyard.pdfสายลมที่พัดผ่านสุสาน1257 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "สายลมที่พัดผ่านสุสาน" เป็นความเรียงว่าด้วยบรรยกาศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชีวิตกับความขัดแย้ง, เพื่อน, ครูกับศิษย์ และปีใหม่กับความหวังใหม่
Apr 27, 2011
Love_Wisdom.pdf
Love_Wisdom.pdfLove of Wisdom1381 viewsBy Prof.Dr.Somparn Promta

Love of Wisdom is a book about an introduction to philosophy. It written by Prof.Dr. Somparn Promta from department of Philosophy, Chulalongkorn University.
Apr 27, 2011
Scream_at_Night.pdf
Scream_at_Night.pdfเสียงหวีดร้องยามค่ำคืน1712 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เสียงหวีดร้องยามค่ำคืน"เป็นนวนิยายที่ประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกในชีวิตของผู้ประพันธ์
Apr 27, 2011
Buddhist_Bioethics.pdf
Buddhist_Bioethics.pdfเกิดแก่เจ็บตาย1749 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เกิดแก่เจ็บตาย" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ได้ให้ทัศนะทางชีวจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา ซึ่งในหนังสือประกอบไปด้วย พุทธจริยศาสตร์สองระบบ จริยธรรมสำหรับบุคคล จริยธรรมสำหรับสังคม เกิดแก่เจ็บตาย และคุณค่าของชีวิตมนุษย์
Apr 27, 2011
Atta_Anatta.pdf
Atta_Anatta.pdfเพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่อง อัตตา-อนัตตา1816 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา นี้ เมื่อปลายฤดูฝน ๒๕๕๓
Apr 27, 2011
Our_Root_is_Suffering.pdf
Our_Root_is_Suffering.pdfรากเหง้าเราคือทุกข์1971 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "รากเหง้าเราคือทุกข์" พินิจคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนาผ่านแนวคิดของชาร์ลล์ ดาร์วิน
Apr 27, 2011
Sartres.pdf
Sartres.pdfSartre's existentialism and early Buddhism1208 viewsby Phra Medhidhammaporn (Prayoon Mererk)

This book is a revised version of doctoral thesis entitled "Acomparative study of the non-egological treatments of consciousness in Sartre's Philosophy and early Buddhism, which was submitted at the University of Delhi, India, in September 1985.
Apr 14, 2011
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์1971 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์ Nov 13, 2010
PradyaPrayook.pdf
PradyaPrayook.pdfศาสนาปรัชญาประยุกต์2064 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

หนังสือ "ศาสนาปรัชญาประยุกต์" เล่มนี้ เกิดขึ้นเพราะแรงดลใจ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งเรื่องที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนมากได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสืออนุสรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้าง ประชาศึกษาของคุรุสภาบ้าง

ในภาวะที่การเศรษฐกิจของโลกกำลังทรุดหนัก และประชาชนชาวไทย กำลังสนใจในระบบประชาธิปไตยมากขึ้นนี้ มีผู้นิยมอ่านหนังสือที่เป็นประเภทสารคดีมากยิ่งกว่าในสมัยใดๆ แสดงว่าประชาชนได้ตื่นตัวและรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากช่วยกันหาสิ่งที่มีประโยชน์มาป้อนให้แก่สังคมแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจโลกดีขึ้น
Aug 16, 2009
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2827 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
Aug 15, 2009
11 files on 2 page(s) 1