Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Last additions - ห้องสมุดหนังสือ
Winai_ChaoPhut.pdf
Winai_ChaoPhut.pdfวินัยชาวพุทธ667 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

..."คิหิวินัย" คือ วินัยของคฤหัสถ์ หรือ วินัยชาวบ้าน นี้ เป็นชุดคำสอนเดิม ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ใน สิงคาลหสูตร และพระอรรคกถาจารย์ได้สรุปไว้ท้ายคำอธิบายว่า "พระสูตรนี้ ชื่อว่าคิหิวินัย" บ่งชัดถึงความสำคัญของพระสูตรนี้ พร้อมกับเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์ก็มีข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผนแห่งชีวิตและสังคมของตน...
Oct 06, 2013
WisaiTham.pdf
WisaiTham.pdfวิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์526 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...
Oct 06, 2013
Winai.pdf
Winai.pdfวินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด823 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในหมู่มนุษย์ที่พัฒนาแล้ว การปฏิบัติตามวินัย ก็คือ การเอาประโยชน์จากธรรมชาติใช้ได้นั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติตามวินัยได้อย่างดี บนพื้นฐานแห่งธรรมแล้ว ก็จะทำให้สังคมมนุษย์เป็นไปด้วยดี...
Oct 06, 2013
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdf
Sinlapasat_Naeo_Phut.pdfศิลปศาสตร์แนวพุทธ533 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อม และมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้อง แล้วเขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี...
Oct 06, 2013
SamTrai.pdf
SamTrai.pdfสามไตร608 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเอง เราก็พัฒนาประโยชน์ส่วนรวมไปด้วย หน้าที่สองอย่างนี้ เป็นสิ่งที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติอยู่เสมอ...
Oct 06, 2013
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdf
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdfสร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ509 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ธรรมกถาพรวันเกิด ในหัวข้อวาสนาสร้างเองได้ นำมาผนวกกับเรื่อง อายุยืนอย่างมีคุณค่า ตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อเป็นพรวันเกิดที่มีคุณค่า ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตน เข้าถึงธรรมที่ทำให้มีอายุยืน และสร้างความดีงามให้ชีวิตมีคุณค่า ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท...
Oct 06, 2013
RungArun_Khong_Kansueksa.pdf
RungArun_Khong_Kansueksa.pdfรุ่งอรุณของการศึกษา532 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

รู้จักเลือกหาแหล่งความรู้ และแบบอย่างที่ดี
มีชีวิต และอยู่ร่วมสังคมเป็นระเบียบด้วยวินัย
พร้อมแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์
มุ่งมั่นพัฒนาตนให้เต็มศักยภาพ
ปรับทัศนคติ และค่านิยมให้สมแนวเหตุผล
มีสติกระตือรือร้นตื่นตัวทุกเวลา
แก้ปัญหา และพึ่งพาตนได้ด้วยความรู้คิด
Oct 06, 2013
Salai_Khwamkhatyaeng.pdf
Salai_Khwamkhatyaeng.pdfสลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ601 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
Oct 06, 2013
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdf
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdfรักษาใจยามป่วยไข้517 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น...
Oct 06, 2013
RatthasatPhueaChat.pdf
RatthasatPhueaChat.pdfรัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก507 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ตอนแรก เรามองเห็นสถานที่ที่สะอาด มีต้นไม้ มีธรรมชาติต่างๆ ที่สดชื่นสวยงาม น่าดูน่าชม ก็เป็นทัศนีย์ แต่จะให้ผลจริงๆ ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ต้องเข้าไปถึงจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกรื่นรมย์ คือ เป็นรมณีย์ อันนี้เป็นลักษณะทั่วไป และวัดวาอารามก็ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นทัศนียะ และรมณีย์...
Oct 06, 2013
264 files on 27 page(s) 7