Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Most viewed - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
18_SantiphapLok.pdf
18_SantiphapLok.pdfสันติภาพของโลก557 viewsพุทธทาสภิกขุ
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdf
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๘ เยาวชนกับทางรอดของสังคม554 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เอาใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดี หรือถูกต้อง แล้วเขาสามารถทำโลกนี้ ให้มันน่าอยู่ หรือปลอดภัย ความหวังของเราอยู่ที่เยาวชน ไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกที่ไหน ลองทำให้ผิดในเรื่องเยาวชนเถอะ โลกนี้ก็จะวินาศ อย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้...
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdf
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdfหัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของ "สิริวยาส"550 viewsอนุสรณ์ในงานธรรมสมโภช ฉลองชนมวรษ ๘๐ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
42_Khrai_Khue_Khrai.pdf
42_Khrai_Khue_Khrai.pdfใคร คือ ใคร ?534 viewsพุทธทาสภิกขุ

...หลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจ ตั้งแต่เกิดเป็นปุถุชนคนธรรมดา กระทั้งเลื่อนขึ้นอริยบุคคลได้โดยลำดับ ซึ่งทุกคนสามารถฝึก ปฏิบัติ ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทิฏฐิของตนๆ ให้เข้าถึงสันติสุขสำหรับตน และช่วยให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะด้วย...
10_KhwamManKhong.pdf
10_KhwamManKhong.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๐ ความมั่นคงของสังคมโลก531 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความมั่นคงของชนชาติไทย ตกมาถึงมือของเยาวชนแห่งยุคปัจจุบันนี้ เราเรียกว่า มรดกที่บรรพบุรุษมอบให้ เป็นสิ่งที่พอจะกล่าวได้ว่า เป็นความมั่งคง เพราะว่าทรงตัวอยู่ได้ที่นี้ ก็ตกเป็นหน้าที่ของเยาวชนไทยในปัจจุบัน ที่จะรักษาเอาไว้ และกระทำให้ยิ่งขึ้นไป สมแก่สถานการณ์ในโลก ที่นับวันแต่จะยุ่งยากมากขึ้น...
18_Yaowachon_Kap_Sinlatham.pdf
18_Yaowachon_Kap_Sinlatham.pdfเยาวชน กับศีลธรรม528 viewsพุทธทาสภิกขุ
32_MueaThamKhrongLok.pdf
32_MueaThamKhrongLok.pdfเมื่อธรรมครองโลก523 viewsพุทธทาสภิกขุ
18_PhutThik_Chariyatham.pdf
18_PhutThik_Chariyatham.pdfพุทธิกจริยธรรม520 viewsพุทธทาสภิกขุ
44_RaChopToWat.pdf
44_RaChopToWat.pdfราชภโฏวาท515 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เป็นข้อธรรม ศึกษาประพฤติปฏิบัติได้ ทั้งบรรพชิตและฆราวาสทุกเพศทุกวัย, เริ่มแต่รู้จักปฏิบัติตน เกี่ยวกับความเป็นอยู่ตลอดชีวิต, ให้ดำรงอยู่ตามแนวทางของศาสนา เป็นต้นว่า อยู่อย่างเป็นเกลอกับธรรมชาติ, รู้จักเก็บความโกรธ, อยู่อย่างลดหัวลดหาง ฯลฯ, กระทั้ง รู้จักเคารพตนเอง เป็นต้น...
18_Kan_Klap_Ma_HaengSinlatham.pdf
18_Kan_Klap_Ma_HaengSinlatham.pdfการกลับมาแห่งศีลธรรม511 viewsพุทธทาสภิกขุ
56 files on 6 page(s) 5