Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
09_Khumue_PhutBorisat.pdf
09_Khumue_PhutBorisat.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๙ คู่มือพุทธบริษัท612 viewsพุทธทาสภิกขุ

...สิ่งใดที่ทำให้เบาใจ ทำให้หายกลัว ให้จิตพ้นจากสิ่งที่ไม่พึงปราถนา สิ่งนั้นก็เรียกว่า สรณะ ตัวหนังสือแปลว่าที่ระลึกถึง สรณะ--ระลึกถึง แต่เราเอามาใช้ในความหมายว่าเป็นที่พึง อย่างเช่นมีอะไรเป็นสรณะ นี้ก็หมายความว่า มีอะไรเป็นแก่นสาร เป็นที่พึง...
13_KhwamThuk.pdf
13_KhwamThuk.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๓ ความทุกข์612 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ความทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้น ความทุกข์ทำให้บุคคลเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้น ถ้าฆราวาสเต็มไปด้วยความทุกข์ ก็ต้อนรับมันในลักษณะนี้ ในลักษณะที่ทำให้ฉลาด หรือในลักษณะที่ทำให้บุคคล เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...
Choetchu_PhrakhunMae.pdf
Choetchu_PhrakhunMae.pdfถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง610 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้กำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป...
Salai_Khwamkhatyaeng.pdf
Salai_Khwamkhatyaeng.pdfสลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ607 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความประสานสอดคล้องก็คือ ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือทุกฝ่ายมองเห็นจุดหมายใหญ่เหนือขึ้นไปซึ่งเป็นประโยชน์ร่วมกัน...
dharmamag_36b.pdf
dharmamag_36b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๖605 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ท่านจะได้อ่านการ์ตูนลายเส้นสดใส สื่อถึงความรักในครอบครัวได้อย่างอบอุ่นใน ฟ้าใส...ใจสบาย ตามด้วยหมอพีร์เล่าถึงเรื่องของบุญที่ส่งผลให้สาวเก่งไม่ห่างไกลจากพุทธศาสนาด้วยแรงอธิษฐานจากปางก่อน ท้ายสุดตามคุณ dd1 ไปเที่ยววัดเก่าเมืองลำปางใน วิหารโบราณวัดไหล่หิน
dharmamag_41b.pdf
dharmamag_41b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๔๑601 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับแง่คิดจากหนังเรื่อง The dDay After Tomorrow - อย่าประมาทโลก อย่างบางตอนของบทความที่ว่า ภาพความหายนะที่เกิดต่อเนื่องตั้งแต่ต้นยันจบเรื่องของ The Day After Tommorrow อาจสะกิดใจใครหลายคนให้ฉุกคิดถึงธรรมะข้อหนึ่ง นั่นคือ "ความไม่ประมาท" ต่อด้วยนำเที่ยววัดน้ำฮู และวัดพระธาตุแม่เย็น ดูพระอาทิตย์ตกดิน ดื่มดำธรรมชาติเมืองปาย โดยคุณ dd1
book_41.pdf
book_41.pdfการพัฒนาศักยภาพในวัยศึกษา601 viewsดร.สนอง วรอุไร

ศักยภาพภายในตัวเป็นอำนาจที่แฝงอยู่ หากสามารถพัฒนาให้เกิดกับตัวเองได้แล้วจะผลักดันให้ประสบความสำเร็จในการเรียน และทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ศักยภาพดังกล่าวคือ พัฒนาจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิเพื่อนำสู่การพัฒนาไอคิว และ การพัฒนาศักยภาพทางคุณธรรม หนังสือนี้กล่าวถึงการเรียนอย่างไรถึงจะมีศักยภาพ การหางานอย่างไรให้ได้งานทำ ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและทำงานได้อย่างมีความสุข
PanhaKhwamkhatyaeng.pdf
PanhaKhwamkhatyaeng.pdfปัญหาขัดแย้งในโลก แก้ได้ด้วยกฐิน598 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความสามัคคีของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกันทำให้เกิดกำลัง จะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย นอกจากทำให้เกิดกำลังแล้ว ก็ทำให้แต่ละคนที่อยู่ในหมู่นั้น ได้บรรยากาศที่สบายใจ มีความชื่นอกชื่นใจ ถ้าอยู่กันแล้วมีความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาทกัน แต่ละคนก็จิตใจไม่สบาย ขุ่นมัว เศร้างหมอง อยู่ไม่เป็นสุข...
Mong_SantiphapLok.pdf
Mong_SantiphapLok.pdfมองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์598 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์เป็นผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิดและแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข...
KhwamchingHaengChiwit.pdf
KhwamchingHaengChiwit.pdfความจริงแห่งชีวิต589 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ความจริงแห่งชีวิต พร้อมปาฐกถาธรรม พินัยกรรมชีวิต ผลต่อศาสนา เรื่องช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับสัจธรรม และความตายที่มีความไพเราะงดงาม ประดุจดังวรรณคดี มีความเทียบอุปมาอุปมัยที่ทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน
264 files on 27 page(s) 20