Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdf
ThamYangrai_ChaHaiKrot.pdfทำอย่างไรจะหายโกรธ586 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความโกรธเป็นศัตรูที่คอยขัดขวางไม่ให้เมตตาเกิดขึ้น คนบางคนเป็นผู้มักโกรธ พอโกรธขึ้นมาแล้วก็ต้องทำอะไรรุนแรงออกไป ทำให้เกิดความเสียหาย ถ้าทำอะไรไม่ได้ ก็หงุดหงิดงุ่นง่านทรมานใจตัวเองในเวลานั้นเมตตาหลบหาย ไม่รู้ว่าไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหน ไม่ยอมปรากฏให้เห็น ส่วนความโกรธ ทั้งที่ไม่ต้องการแต่ก็ไม่ยอมหนีไป บางทีจนปัญญาไม่รู้จะขับไล่หรือกำจัดให้หมดไปได้อย่างไร...
46_ThamLemNoi.pdf
46_ThamLemNoi.pdfธรรมะเล่มน้อย585 viewsพุทธทาสภิกขุ

ธรรมโฆษณ์เล่มนี้ ท่านอาจารย์บรรยายมุ่งหมายให้เป็นธรรมะเล่มน้อย เล่มเดียวจบ คือได้สรุปรวมหลักการศึกษาพุทธธรรมไว้อย่างรวบรัด ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ. ท่านผู้ใช้หนังสือนี้ จะได้รับประโยชน์ สะดวกในการศึกษาค้นคว้า ต่อไป...
book_36.pdf
book_36.pdfดูรู้...หนึ่งพรรษา 584 viewsพระศุภกิจ สุภกิจโจ

บันทึกประสบการณ์การปฏิบัติของพระกรรมฐานระยะเวลา ๑ พรรษา ในการเฝ้าสังเกตจิต
ถ่ายทอดด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อเดินตามเส้นทางแห่งปัญญา รอยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์
Phochachong.pdf
Phochachong.pdfโพชฌงค์ พุทธวิธีเสริมสุขภาพ583 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่วยไม่สบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย กระสับกระส่ายไปด้วย และในทำนองเดียวกัน เมื่อจิตใจไม่สบายก็พลอยให้กายไม่สบายไปด้วย เริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง ผิวพรรณ ซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน...

...ในทางตรงข้าม คือในทางที่ดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย เช่น ในยามเจ็บป่วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีกำลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน โรคที่เป็นมาก ก็กลายเป็นน้อย หรือที่จะหายง่ายขึ้น.
dharmamag_37b.pdf
dharmamag_37b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๗580 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับเศรษฐศาสตร์แห่งความสุขใน ขาดแคลนความสุขหรือความสุขที่ขาดแคลน? และนิยามของคำว่า "ก้าวหน้า" โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ในเรื่องสั้นอิงธรรมะ และตามคุณศิราภรณ์ไปภาคเหนือใน สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
dharmamag_39b.pdf
dharmamag_39b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๙580 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับประสบการณ์ที่รู้เฉพาะตน ในฟุ้งซ่านตลอด และท้อใจไม่ก้าวหน้าเสียที่ และตามไปดูโรงทาน งานบุญใหญ่ที่ไม่ยากและไม่ง่าย ตามด้วยแง่คิดจากหนังเรื่องเด็กห - บนปีกมิตรภาพ และมีความรู้สึกตัวกับอาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdf
40_Khumue_KansueksaPhutthasatsana.pdfคุ่มือการศึกษาพุทธศาสนา580 viewsพุทธทาสภิกขุ

...คำว่า "คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา" มีความหมาย ๒ อย่าง คือ คู่มือศึกษาพุทธศาสนา ในความหมายกว้าง ที่ครอบคลุมหมดทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ คือเป็นคู่มือที่กินความกว้างทั้งการศึกษาเรื่องปริยัติ อันเป็นการเล่าเรียนพระคัมภีร์ คัมภีร์ปกรณ์ ต่างๆ ก็ดี ศึกษาเรื่องปฏิบัติแง่ต่างๆ ก็ดี และศึกษาเรื่องปฏิเวธ คือผลของการปฏิบัติก็ดี ก็รวมเรียกว่า คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา...
31_ThamPaTiMok01.pdf
31_ThamPaTiMok01.pdfธรรมปาฏิโมกข์ เล่มที่ ๑578 viewsพุทธทาสภิกขุ
RueangNueaSamanWisai.pdf
RueangNueaSamanWisai.pdfเรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา577 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...
50_ToHangSunak.pdf
50_ToHangSunak.pdfธรรมบรรยายต่อหางสุนัข571 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ชีวิตนี้ จักต้องรู้จัก คู่ชีวิต-ทิศทั้งหก - นรกกับสรรค์ -- นิพพานที่นี้และเดี๋ยวนี้ - โพธิและกิเลส แล้วตัดต่อเหตุทันเวลา, ปฏิบัติตาม มัชฌิมาคือหนทาง, แล้วจะพบ สะอาด สว่าง สงบ, พบชีวิตจริง, ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา...
264 files on 27 page(s) 21