Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
Ruchak_Phraphutthasatsana.pdf
Ruchak_Phraphutthasatsana.pdfถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที533 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

พุทธศาสนิกชน ต้องจับหลัก องค์กิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า ...
ทุกข์ เรามีหน้าที่ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่ามันอยู่ที่ไหน มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพื่อให้พร้อมที่จะแก้ไข
สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมีหน้าที่ ปหานะ กำจัดแก้ไข
นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศทุกข์ เป็นสุขมากขึ้นๆ
มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdf
42c_HuakhoTham_NaiKhamKlon.pdfหัวข้อธรรมในคำกลอน และบทประพันธ์ของ "สิริวยาส"532 viewsอนุสรณ์ในงานธรรมสมโภช ฉลองชนมวรษ ๘๐ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
Laorian_Thamngan_KanPai.pdf
Laorian_Thamngan_KanPai.pdfเล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร531 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ที่พูดว่าดำเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตน หรือเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้น ที่จริงสาระของมันก็อยู่ที่งานนี่เอง ที่เป็นตัวพัฒนา งานนี้แหละเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาให้เรามีความสามารถ ทำให้เรามีความชี่ยวชาญ มีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่ง แม้ในด้านการฝึกฝนทางจิตใจหรือในทางคุณธรรม งานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทน ทำให้มีระเบียบวินัย มีใจเข้มแข็ง ทำให้รู้จักสัมพันธ์กับเพื่อนพ้อง ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป สิ่งเหล่านี้ล้วนอาศัยงานเป็นเครื่องฝึก ถ้าคนรู้จักทำงาน คือทำงานเป็
WisaiTham.pdf
WisaiTham.pdfวิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์530 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ปัจจุบันนี้ คนที่เรียกตัวว่าเป็น ชาวพุทธโดยมาก เหมือนเป็นคนไม่มีหลัก ราวกะถือลัทธิว่า ชาวพุทธเป็นคนมีอิสระเสรี จะเชื่อถือหรือประพฤติตัวอรางไรก็ได้ แท้จริงนั้น การที่จะเป็นอะไร หรือเรียกชื่อว่าอย่างไร ก็ต้องมีหลักเกณฑ์ สำหรับเป็นเครื่องกำหนด หรือเป็นมาตรฐาน...
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdf
08_Yaowachon_Kap_ThangRot_Khong_Sangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๘ เยาวชนกับทางรอดของสังคม528 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เอาใจใส่กับเยาวชนของเราให้ดี หรือถูกต้อง แล้วเขาสามารถทำโลกนี้ ให้มันน่าอยู่ หรือปลอดภัย ความหวังของเราอยู่ที่เยาวชน ไม่ใช่อยู่ที่ผีสางเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากลโลกที่ไหน ลองทำให้ผิดในเรื่องเยาวชนเถอะ โลกนี้ก็จะวินาศ อย่างที่พระเจ้าก็ช่วยไม่ได้...
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdf
RaksaChai_YamPuaiKhai.pdfรักษาใจยามป่วยไข้524 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ชีวิตของคนเรานั้น ประกอบด้วยกายกับใจ มีสองส่วนเท่านั้น กายกับใจรวมเข้ามาเป็นชีวิตของเรา กายก็ตาม ใจก็ตาม จะต้องให้อยู่ในสภาพที่ดี ต้องรักษาไว้ให้มีสุขภาพดี จึงจะมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น...
Paibuddhasasana.pdf
Paibuddhasasana.pdfภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย521 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่ออยู่กับความเป็นจริง ก็ต้องยอมรับว่าภัยมีทั้งจากข้างนอกและเกิดขึ้นได้ข้างใน ต้องไม่ประมาทป้องกันแก้ไขทั้งสองด้าน จริงอยู่ ภัยที่เกิดภายในสำคัญที่สุด เพราะถ้าไม่ทำบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง ถึงไม่มีใครมาทำอะไรบ้านเรือนก็พังได้ บางทีก็เผาบ้านตัวเองเสียเลย แต่กระนั้นถึงจะสร้างบ้านแข็งแรงมากเท่าใด ถ้ามีโจรผู้ร้ายภายนอกก็ต้องระวังป้องกัน แม้แต่ปลวกก็ยังต้องดูแลระวังไว้...
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdf
Khwamrunraeng_KoetChak_KhwamOn-ae.pdfความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ และวินัยไม่มี เสรีภาพก็หายไป520 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ เชื่อไหม? อ่อนแออย่างไร? ก็เขายึดหลักไว้ไม่ได้ จับหลักเอาไว้ไม่อยู่ ตั้งหลักไม่ติด กระแสอะไรมาก็ไหลไปด้วย อย่างน้อยก็กระแสความชอบใจ-ไม่ชอบใจ ของตัวเอง แค่เกิดชอบใจ-ไม่ชอบใจขึ้นมา ก็ไปแล้ว ยืนหลักไม่อยู่ เหตุผลก็ไม่เอา เอาแต่ที่ชอบใจ อย่างที่เรียกว่า เอาแต่ใจตัว...

...ความไม่มีวินัยทำให้เสียโอกาส และเป็นตัวปิดกั้นเสรีภาพ วินัยมีไว้เพื่อจัดสรรโอกาส วินัยมีขึ้นเพื่อให้เกิดโอกาสทั้งนั้น แล้วเสรีภาพก็จะได้มาใช้โอกาสที่เกิดขึ้นจากวินัย
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdf
SangWatna_PhoemKhaHaiAyu.pdfสร้างวาสนา เพิ่มค่าให้อายุ516 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ธรรมกถาพรวันเกิด ในหัวข้อวาสนาสร้างเองได้ นำมาผนวกกับเรื่อง อายุยืนอย่างมีคุณค่า ตีพิมพ์รวมเล่ม เพื่อเป็นพรวันเกิดที่มีคุณค่า ก้าวหน้าด้วยการพัฒนาตน เข้าถึงธรรมที่ทำให้มีอายุยืน และสร้างความดีงามให้ชีวิตมีคุณค่า ตั้งอยู่บนความไม่ประมาท...
42_Khrai_Khue_Khrai.pdf
42_Khrai_Khue_Khrai.pdfใคร คือ ใคร ?516 viewsพุทธทาสภิกขุ

...หลักสำคัญในการพัฒนาจิตใจ ตั้งแต่เกิดเป็นปุถุชนคนธรรมดา กระทั้งเลื่อนขึ้นอริยบุคคลได้โดยลำดับ ซึ่งทุกคนสามารถฝึก ปฏิบัติ ขัดเกลา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทิฏฐิของตนๆ ให้เข้าถึงสันติสุขสำหรับตน และช่วยให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะด้วย...
264 files on 27 page(s) 23