Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
putta_utan.pdf
putta_utan.pdfพุทธอุทาน455 viewsจาก พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกายอุทาน
exercise_heart.pdf
exercise_heart.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก453 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
25_Sinlatham_Kap_Manut.pdf
25_Sinlatham_Kap_Manut.pdfศีลธรรม กับมนุษยโลก447 viewsพุทธทาสภิกขุ
46d_FaSang02.pdf
46d_FaSang02.pdfฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒445 viewsพุทธทาสภิกขุ
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdf
17_Sukkhaphap_Thang_ChitWinyan.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๑๗ สุขภาพทางจิตวิญญาณ432 viewsพุทธทาสภิกขุ

...พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ผู้เยียวยารักษาโรคของสัตว์โลกทั้งปวง สัตว์โลกทั้งปวงเป็นคนไข้ของอวิชชา คนไข้เหล่านั้นมีอาการโรคต่างๆ กัน แม้จะมากมายอย่างไร ก็อยู่ในวิสัยที่พระพุทธเจ้าจะทางเยียวยาได้...
DAE_THUR.pdf
DAE_THUR.pdfแด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป413 viewsพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช

บทความเรื่อง แด่เธอผู้มาใหม่ และแนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ให้กับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรมตามแนวทางดูจิต เพื่อเป็นการตอบข้อสงสัยต่างๆ และเพื่อเห็นหลักสำหรับใช้ในการดูจิต สืบต่อไป
LongLife.pdf
LongLife.pdfชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณค่า410 viewsดร . สนอง วรอุไร

การปรารถนาจะมีอายุยืนยาว มีอยู่ ๓ เงื่อนไข คือ การสละและบริจาคทานบ่อยจนเป็นมหาทาน การตั้งความปราถนาหรือตั้งจิตอธิษฐานให้อายุยืนยาว และการสร้างเหตุให้ตรง หนังสือเล่มนี้ยังได้กล่าวถึงการทำให้ชีวิตมีคุณค่าคือ ชีวิตที่มีงานดีทำ ทำงานให้กับมวลชน มีคุณค่าไม่เบียดเบียนใคร
งานที่สร้างสรรค์ความสุขความเจริญ ชีวิตที่มีการเรียนรู้ถึงแก่นของชีวิต และต้องเป็นชีวิตที่มีคุณธรรม
dharmamag_43b.pdf
dharmamag_43b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๓409 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับเรื่องประตูสองบาน ในสัพเพเหระธรรม ตามด้วยเรื่องกรงขังแห่งความคิด ในธรรมะจากคนสู้กิเลส และสุดท้ายมาดูหนังแล้วได้ความคิดจากแง่คิดจากหนังเรื่อง Over the Rainbow - สายรุ้ง ลวงตา
SatsanaKapSangkhom.pdf
SatsanaKapSangkhom.pdfพุทธทาสธรรม เล่มที่ ๔: ศาสนากับสังคม403 viewsพุทธทาสภิกขุ

...เรื่องวัตถุมันเป็นเรื่องทางกาย แล้วก็เพ่งเล็งเอาความสุขสนุกสนานเอร็ดอร่อยทางเนื้อหนังเป็นของสูงสุด เดี๋ยวนี้คนกำลังเป็นอย่างนี้กันทั่วโลก มากขึ้นๆ บูชาความสุขทางเนื้อหนังมากขึ้น ก็ต้องทิ้งธรรมศาสตร์นั้นไป ทิ้งธรรมะในฐานะที่เป็นศาสตร์นั้นไปไปๆ จนเอาอะไรมาเป็นศาสตร์ก็ดูเอาเองสิ แล้วมันไม่มีอะไรจะแก้ปัญหาของคนสมัยนี้ได้ ปัญหาที่โลกไม่มีสันติภาพในเวลานี้อะไรจะแก้ได้ หรือที่ปลีกย่อยลงมานี่อันธพาลเต็มบ้านเต็มเมือง ที่กรุงเทพฯเป็นอย่างไรคุณก็เห็นอยู่อะไรจะแก้ อะไรจะเป็นศาสตร์ที่จะตัดปัญหานี้ออกไป.
dharmamag_51b.pdf
dharmamag_51b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๑390 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัดป่าดีๆ ที่น่าไป ในหน้า ๑๐ ตามด้วยการเป็นทอมกับดี้ บรรลุธรรมได้ไหม ในหน้า ๒๓ และสดท้ายมาทำความรู้จักกับวิธีสร้างเสน่ห์สำหรับแต่ละเพศ ในหน้า ๒๗
264 files on 27 page(s) 25