Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
dharmamag_56b.pdf
dharmamag_56b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๖370 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคอลัมภ์รู้เฉพาะตน ในเรื่องเบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม ในหน้า ๒๒ ตามด้วยรักแท้มีจริง ซึ่งจะพบกับตอนสุดท้ายของบทที่ ๓ เลือกคนที่ใช่ ได้ในฉบับนี้ ในหน้า ๒๖ และสุดท้ายมาฟังคุณวิลาศินีเล่านิทานชาดกเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อแท้กับชีวิต ในหน้า ๔๗
dharmamag_44b.pdf
dharmamag_44b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๔368 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับแง่คิดจากการช่วยบุพการีดูแลร้านขายของชำ โดยขายทั้งเหล้าเบียร์ ของมึนเมา จะส่งผลขัดขวางการเจิรญสติหรือไม่ ในรู้เฉพาะตน ตามด้วยของฝากจากหมอ ในฉบับนี้มาฟังคุณหมอให้คำเตือนกับเรื่องราวที่เราควรรู้ที่สุด ในไม่รู้ ไม่ผิด สุดท้ายตามกัลยาณมิตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเที่ยววัดใน วัดอภัยคิริ ขุนเขาแห่งความปลอดภัย
dharmamag_47b.pdf
dharmamag_47b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๗368 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ ธรรมะมีมากมายเหลือเกิน คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมด อย่างนี้เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก ในธรรมะจากพระผู้รู้ และมีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม แล้วโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเมื่อเทียบกับการเจริญสติ สุดท้ายมาฟังหมอพีร์เล่าถึงเรื่องราวของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลไปหลังจากได้อ่าน ไดอารี่หมอดู
KanSatsana02.pdf
KanSatsana02.pdfพุทธทาสธรรม เล่ม ๒: การพระศาสนา ๒360 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม; ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาท...
...ต้องเห็นอาการของปฏิจจสมุปบาท ที่มันเกิดขึ้น ดับไป...
264 files on 27 page(s) 27