Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ
Most viewed - ห้องสมุดหนังสือ
dharmamag_54b.pdf
dharmamag_54b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๔348 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคำถามน่าสนใจ จากนักศึกษาปริญญาโท กับผู้คุมนักโทษชายที่ใผ่ในธรรม ตามด้วยมาอ่านนวนิยายอิงธรรมะ ของความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ในฉบับนี้ และสุดท้ายมาย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร
dharmamag_44b.pdf
dharmamag_44b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๔347 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับแง่คิดจากการช่วยบุพการีดูแลร้านขายของชำ โดยขายทั้งเหล้าเบียร์ ของมึนเมา จะส่งผลขัดขวางการเจิรญสติหรือไม่ ในรู้เฉพาะตน ตามด้วยของฝากจากหมอ ในฉบับนี้มาฟังคุณหมอให้คำเตือนกับเรื่องราวที่เราควรรู้ที่สุด ในไม่รู้ ไม่ผิด สุดท้ายตามกัลยาณมิตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเที่ยววัดใน วัดอภัยคิริ ขุนเขาแห่งความปลอดภัย
dharmamag_47b.pdf
dharmamag_47b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๗344 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ ธรรมะมีมากมายเหลือเกิน คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมด อย่างนี้เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก ในธรรมะจากพระผู้รู้ และมีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม แล้วโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเมื่อเทียบกับการเจริญสติ สุดท้ายมาฟังหมอพีร์เล่าถึงเรื่องราวของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลไปหลังจากได้อ่าน ไดอารี่หมอดู
KanSatsana02.pdf
KanSatsana02.pdfพุทธทาสธรรม เล่ม ๒: การพระศาสนา ๒338 viewsพุทธทาสภิกขุ

...ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม; ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม, ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาท...
...ต้องเห็นอาการของปฏิจจสมุปบาท ที่มันเกิดขึ้น ดับไป...
264 files on 27 page(s) 27