Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > ปรัชญา > ปรัชญาทั่วไป
Top rated - ปรัชญาทั่วไป
Putthatard.pdf
Putthatard.pdfเปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาส-ซาตร์2047 viewsหนังสือเรื่องเปรียบเทียบพุทธทาสกับซาตร์ ของพระเมธีธรรมาภรณ์ (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) นี้ เป็นหนังสือปรัชญาเปรียบเทียบระหว่าง ระบบแนวคิดที่สะท้อนโลกทัศน์ของท่านพุทธทาส กับปรัชญาของฌอง-ปอล ซาตร์ 55555
(3 votes)
Scream_at_Night.pdf
Scream_at_Night.pdfเสียงหวีดร้องยามค่ำคืน1778 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เสียงหวีดร้องยามค่ำคืน"เป็นนวนิยายที่ประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ซึ่งเป็นนวนิยายเรื่องแรกในชีวิตของผู้ประพันธ์
55555
(8 votes)
ApiPradya.pdf
ApiPradya.pdfคู่มืออภิปรัชญา2896 viewsโดย นายอดิศักดิ์ ทองบุญ

วิชาอภิปรัชญา เป็นสาขาหนึ่งของวิชาประเภทปรัชญา และเป็นสาขาที่เข้าใจได้ยาก เพราะเนื้อหาของวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจริงของชีวิตมนุษย์ โลก และภาวะเหนือธรรมชาติ เช่นเรื่องพระเป็นเจ้า วิญญาณ ที่ศาสนาและลัทธิ ปรัชญาต่างๆ มีความคิด ความเห็นแตกต่างกัน ทั้งเรื่องเหล่านี้ ก็ล้วนเป็นเรื่องทางนามธรรม ยากแก่การที่จะพิสูจน์และใช้เหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้
44444
(12 votes)
Atta_Anatta.pdf
Atta_Anatta.pdfเพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่อง อัตตา-อนัตตา1872 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เพื่อความเข้าใจปัญหาเรื่องอัตตา-อนัตตา" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา นี้ เมื่อปลายฤดูฝน ๒๕๕๓
44444
(10 votes)
Wind_Passes_Graveyard.pdf
Wind_Passes_Graveyard.pdfสายลมที่พัดผ่านสุสาน1312 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "สายลมที่พัดผ่านสุสาน" เป็นความเรียงว่าด้วยบรรยกาศทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ชีวิตกับความขัดแย้ง, เพื่อน, ครูกับศิษย์ และปีใหม่กับความหวังใหม่
44444
(8 votes)
Our_Root_is_Suffering.pdf
Our_Root_is_Suffering.pdfรากเหง้าเราคือทุกข์2034 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "รากเหง้าเราคือทุกข์" พินิจคำสอนเรื่องทุกข์ในพุทธศาสนาผ่านแนวคิดของชาร์ลล์ ดาร์วิน
44444
(6 votes)
Love_Wisdom.pdf
Love_Wisdom.pdfLove of Wisdom1470 viewsBy Prof.Dr.Somparn Promta

Love of Wisdom is a book about an introduction to philosophy. It written by Prof.Dr. Somparn Promta from department of Philosophy, Chulalongkorn University.
44444
(5 votes)
Sartres.pdf
Sartres.pdfSartre's existentialism and early Buddhism1267 viewsby Phra Medhidhammaporn (Prayoon Mererk)

This book is a revised version of doctoral thesis entitled "Acomparative study of the non-egological treatments of consciousness in Sartre's Philosophy and early Buddhism, which was submitted at the University of Delhi, India, in September 1985.
44444
(3 votes)
Buddhist_Bioethics.pdf
Buddhist_Bioethics.pdfเกิดแก่เจ็บตาย1826 viewsโดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา

หนังสือ "เกิดแก่เจ็บตาย" ซึ้งประพันธ์โดย ศ.ดร.สมภาร พรมทา ได้ให้ทัศนะทางชีวจริยศาสตร์ของพุทธศาสนา ซึ่งในหนังสือประกอบไปด้วย พุทธจริยศาสตร์สองระบบ จริยธรรมสำหรับบุคคล จริยธรรมสำหรับสังคม เกิดแก่เจ็บตาย และคุณค่าของชีวิตมนุษย์
44444
(5 votes)
PradyaPrayook.pdf
PradyaPrayook.pdfศาสนาปรัชญาประยุกต์2137 viewsโดย นายจำนงค์ ทองประเสริฐ

หนังสือ "ศาสนาปรัชญาประยุกต์" เล่มนี้ เกิดขึ้นเพราะแรงดลใจ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมบทความต่างๆ ที่ตีพิมพ์กระจัดกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่งเรื่องที่นำมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ ส่วนมากได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร "พุทธจักร" ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หนังสืออนุสรณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้าง จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยบ้าง ประชาศึกษาของคุรุสภาบ้าง

ในภาวะที่การเศรษฐกิจของโลกกำลังทรุดหนัก และประชาชนชาวไทย กำลังสนใจในระบบประชาธิปไตยมากขึ้นนี้ มีผู้นิยมอ่านหนังสือที่เป็นประเภทสารคดีมากยิ่งกว่าในสมัยใดๆ แสดงว่าประชาชนได้ตื่นตัวและรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น หากช่วยกันหาสิ่งที่มีประโยชน์มาป้อนให้แก่สังคมแล้ว ก็จะทำให้ประชาชนในชาติมีความรู้ความเข้าใจโลกดีขึ้น
44444
(9 votes)
11 files on 2 page(s) 1