Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
Top rated - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
PhonTalotPi.pdf
PhonTalotPi.pdfพรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป471 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...คนเราที่อยู่อย่างดีนี้ จะต้องดำเนินชีวิตเป็น คือรู้จักดำเนินชีวิตนั่นเอง ถ้าใครรู้จักดำเนินชีวิต ชีวิตนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ดีงาม เป็นชีวิตที่พัฒนาเจริญก้าวหน้าประสบประโยชน์สุข แต่ถ้าดำเนินชีวิตไม่เป็น ก็มีแต่ขาดทุน และประสบแต่ความทุกข์ และความเสื่อม ฉะนั้นจะต้องรู้จักดำเนินชีวิต หรือดำเนินชีวิตเป็น...
44444
(2 votes)
KhumueChiwit.pdf
KhumueChiwit.pdfคู่มือชีวิต1155 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ส่วนที่ท่านที่ประจักษ์แจ้งสมบูรณ์ในการมองชีวิต จะมีท่านทีต่อชีวิตและความตาย ตายนัยแห่งธรรมภาษิตที่ว่า "จะมีชีวิตอยู่ ก็ไม่เดือนร้อน ถึงจะตายก็ไม่เศร้าสร้อย ถ้าเป็นปราชญ์ มองเห็นที่หมายแล้ว ถึงอยู่ท่ามกลางความเศร้าโศก ก็หาโศกเศร้าไม่"...
44444
(2 votes)
Choetchu_PhrakhunMae.pdf
Choetchu_PhrakhunMae.pdfถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นหวัง614 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้กำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป...
44444
(2 votes)
Chiwit_Thi_Sangsan.pdf
Chiwit_Thi_Sangsan.pdfชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์659 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือ เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง นำมารวมเป็นเล่มเดียว เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์ สดใส และสุขสันต์รวมเล่มมาจาก :- ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด- ชีวิต...
44444
(2 votes)
KhonThaiYukIT.pdf
KhonThaiYukIT.pdfคนไทย ยุคไอที621 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

เนื้อหาของหนังสือมาจาก การนำเอาปาฐกถาธรรมและคำบรรยายที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ๓ เรื่อง ต่างวาระกัน ได้แก่
1. ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
2. ไอที : ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา
3. คนไทยกับเทคโนโลยี
นำมารวมเป็นเล่มเดียว โดยมีการปรับปรุงให้อ่านง่ายขึ้น และแทรกเสริมเนื้อความบางแห่ง รวมทั้งเพิ่มคำกำกับภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า เนื่องด้วยทั้งสามเรื่องเข้ากันได้ โดยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี จึงนำมาจัดพิมพ์รวมกันในชื่อ "คนไทย สู่ยุคไอที"
44444
(2 votes)
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdf
ChiwitKhu_ThiMiKhunkha.pdfชีวิตคู่ที่มีคุณค่า826 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

ชีวิตสมรสนี้ต้องมีความรักให้ครบสองประเภท
๑. ความรักประเภทที่หนึ่ง.....คื่อความถูกใจ พอใจ อยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุข
๒. ความรักประเภทที่สอง.....คื่อความรักที่อยากให้เขามีความสุข และอยากทำให้เขาเป็นสุข ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่
การเข้าสู่ชีวิตสมรสนั้น ในความหมายหนึ่งก็คือ การที่จะฝึกหรือพัฒนาตัวเราให้ก้าวหน้าไปในความรักที่สูงขึ้นด้วย
33333
(3 votes)
Mong_SantiphapLok.pdf
Mong_SantiphapLok.pdfมองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์600 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์เป็นผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิดและแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข...
33333
(3 votes)
RatthasatPhueaChat.pdf
RatthasatPhueaChat.pdfรัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก515 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ตอนแรก เรามองเห็นสถานที่ที่สะอาด มีต้นไม้ มีธรรมชาติต่างๆ ที่สดชื่นสวยงาม น่าดูน่าชม ก็เป็นทัศนีย์ แต่จะให้ผลจริงๆ ที่ลึกซึ้งลงไป ก็ต้องเข้าไปถึงจิตใจ ให้เกิดความรู้สึกรื่นรมย์ คือ เป็นรมณีย์ อันนี้เป็นลักษณะทั่วไป และวัดวาอารามก็ควรจะเป็นสถานที่ซึ่งเป็นทัศนียะ และรมณีย์...
33333
(2 votes)
Choerkram.pdf
Choerkram.pdfเชื่อกรรม รู้กรรม แก้กรรม900 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

กรรมตามความหมายที่แท้จริงในพุทธศาสนาคืออะไร ? หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้พยายามเสนอมุมมองในการเข้าใจเรื่องของกรรม ให้ตรงกับความเป็นจริงในพุทธศาสนา อีกทั้งยังได้นำความเชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำนี้ มาปรับใช้ในสังคมยุคปัจจุบัน โดยผ่านการนำเสนอด้วยถ้อยคำที่ง่ายต่อการเข้าใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจเรื่องกรรม และการปรับเปลี่ยนของกรรมตามบริบทของสังคมในปัจจุบัน
33333
(2 votes)
Laksana_Phraphutthasatsana.pdf
Laksana_Phraphutthasatsana.pdfลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา662 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...ลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยนี้ เป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าเองได้ตรัสไว้แก่พระนางปชาบดีโคตมี มีอยู่ ๘ ประการด้วยกัน...
33333
(1 votes)
32 files on 4 page(s) 2