Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
Top rated - พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)
03_KhumSapChaPhraOttha.pdf
03_KhumSapChaPhraOttha.pdfขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์1737 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(6 votes)
Arahanta_footprint.pdf
Arahanta_footprint.pdfตามรอยพระอรหันต์1299 viewsพุทธทาสภิกขุ

แม้ จะไม่เป็นการแน่นอนว่า เราจะเป็นพระอรหันต์กันได้ในบัดนี้ทุกคนก็จริง แต่เป็นการแน่นอนที่สุดว่า เราทุกคนควรพยายามเป็นพระอรหันต์เท่าที่สามารถ หรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องเดินตามรอยท่าน, มิฉะนั้นชีวิตจะไม่ราบรื่น ตามธรรมดาของสัตว์โลกที่เต็มไปด้วยความชั่วและไม่ได้รับสุขในพุทธสาสนาที่มี อยู่พิเศษจากสาสนาอื่นๆ สุขพิเศษอันนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องได้รับหลังจากเป็นพระอรหันต์แล้ว เพราะแม้เพียงย่างเข้ารอยของท่านก็ได้รับผลคุ้มเหนื่อยทันที และได้รับมากขึ้นตามลำดับแห่งการพยายาม, เป็นสุขชนิดที่การศึกษาอย่างใหม่
55555
(4 votes)
11_PhutChariya.pdf
11_PhutChariya.pdfพุทธจริยา1300 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(3 votes)
33_KaiwanYatham.pdf
33_KaiwanYatham.pdfไกวัลยธรรม802 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(3 votes)
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdf
Samanchan_Lae_SantiWithi.pdfสรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยสมานฉันท์และสันติวิธี1354 viewsโดยหลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ
รวบรวมและเรียบเรียงโดย กวีวงศ์

...ความเจริญ การพัฒนาในโลก มันเป็นไปในทางผิด ผิดคือไปเป็นทาสของกิเลส ไปตามใจตัวเอง เห็นแก่ตัวกูของกู ถ้ายิ่งเจริญในแบบนี้แล้วก็ยิ่งไม่มีสันติภาพ การค้นคว้า ก็ก้าวหน้า คิดดูซิ การศึกษาก็ก้าวหน้า การค้นคว้าก็ก้าวหน้า การประดิษฐ์ของใหม่ๆก็ก้าวหน้า การผลิตขึ้นมาเป็นภูเขาเลากา ด้วยอำนาจเครื่องจักรนี้มันก็ก้าวหน้า แต่ก้าวหน้ามาอย่างไร มาเท่าไร มันก็ก้าวไป เป็นทาสของกิเลส...
55555
(3 votes)
Ariyasiladham01.pdf
Ariyasiladham01.pdfอริยศีลธรรม ๑: ศีลธรรม997 viewsพุทธทาสภิกขุ

...นี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า การมีศีลธรรม กับการเจริญทางร่างกาย ทางเนื้อหนังนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน สามารถจะแยกจากกันได้, หรือสามารถจะทำให้มีพร้อมๆ กันก็ได้ แต่ต้องระวังในข้อที่ว่า ถ้ามีความหลงไหลในทางวัตถุแล้ว ศีลธรรมมันก็ค่อยๆ หายไปเอง ถ้าจะเจริญกันในทางวัตถุแล้ว ก็จะต้องระวังให้มากสักหน่อย อย่างให้ถึงกับทำลายเรื่องทางนามธรรม หรือทางจิตใจ...
55555
(3 votes)
15_Thamma_Kap_Sanchattayan.pdf
15_Thamma_Kap_Sanchattayan.pdfธรรมะกับสัญชาตญาณ841 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
13_OSaReTapPhathonRom.pdf
13_OSaReTapPhathonRom.pdfโอสาเรตัพพธรรม1016 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
12_IThapPatChayaTa.pdf
12_IThapPatChayaTa.pdfอิทัปปัจจยตา1508 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
31_ThamPaTiMok02.pdf
31_ThamPaTiMok02.pdfธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒766 viewsพุทธทาสภิกขุ55555
(2 votes)
44 files on 5 page(s) 1