Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Home > ห้องสมุดหนังสือ > นิตยสารธรรมะใกล้ตัว
dharmamag_43b.pdf
dharmamag_43b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๓564 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับเรื่องประตูสองบาน ในสัพเพเหระธรรม ตามด้วยเรื่องกรงขังแห่งความคิด ในธรรมะจากคนสู้กิเลส และสุดท้ายมาดูหนังแล้วได้ความคิดจากแง่คิดจากหนังเรื่อง Over the Rainbow - สายรุ้ง ลวงตา
dharmamag_44b.pdf
dharmamag_44b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๔504 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้พบกับแง่คิดจากการช่วยบุพการีดูแลร้านขายของชำ โดยขายทั้งเหล้าเบียร์ ของมึนเมา จะส่งผลขัดขวางการเจิรญสติหรือไม่ ในรู้เฉพาะตน ตามด้วยของฝากจากหมอ ในฉบับนี้มาฟังคุณหมอให้คำเตือนกับเรื่องราวที่เราควรรู้ที่สุด ในไม่รู้ ไม่ผิด สุดท้ายตามกัลยาณมิตรในประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเที่ยววัดใน วัดอภัยคิริ ขุนเขาแห่งความปลอดภัย
dharmamag_45b.pdf
dharmamag_45b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๕535 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ ธรรมจากพระผู้รู้ในคำถามที่ว่า ในฐานะที่เป็นฆราวาสคนหนึ่ง เราจะสามารถช่วยรักษาพระพุทธศาสนาอย่างไรได้บ้าง ตามด้วย เมื่อให้ท่านใหญ่ไป ตอนแรกรู้สึกยินดี พอรู้สึกถึงโสมนัสนั้นก็กลายเป็นเฉยไป อย่างนี้บุญจะหายไปหรือไม่ ในรู้เฉพาะตน สุดท้ายจะพบกับเรื่องสั้นอิงธรรม มาติดตามอ่าน รักของอินทนิล ตอนที่ ๒
dharmamag_46b.pdf
dharmamag_46b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๖533 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ คำถามที่ว่า เราควรตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมอย่างไร ในธรรมะจากพระผู้รู้ และข่าวน่ากลุ้ม เรื่องฝรั่งวิจัยออกมาแล้วว่า คนขี้โมโห ผูกใจเจ็บ สุขภาพจะโดนบั่นทอนจนกว่าจะคิดให้อภัย และสุดท้ายมาติดตามอ่านนวนิยายย้อนยุคเรื่อง รัก พ.ศ. ๑๐๐ โดยคุณวิลาศินี
dharmamag_47b.pdf
dharmamag_47b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๗508 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ ธรรมะมีมากมายเหลือเกิน คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมด อย่างนี้เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก ในธรรมะจากพระผู้รู้ และมีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม แล้วโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเมื่อเทียบกับการเจริญสติ สุดท้ายมาฟังหมอพีร์เล่าถึงเรื่องราวของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลไปหลังจากได้อ่าน ไดอารี่หมอดู
dharmamag_48b.pdf
dharmamag_48b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๘500 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับแง่คิดจากหนัง เป็นการตอนรับวันแม่ กับแง่คิดซึ้งๆ จากหนังซีรีส์เกาหลี เรื่อง Snow Flower - กว่าจะรู้ว่ารัก...แม่ ตามด้วยกับการพบเคล็ดลับปรับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยการสื่อสารอย่างมีสติ ใน ฉันรู้สึก สุดท้ายมาติดตามอ่านนิยายย้อยยุค "รัก พ.ศ. ๑๐๐" กันต่อในบทที่ ๔ และ ๕
dharmamag_49b.pdf
dharmamag_49b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๙510 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแน่นำเกี่ยวกับปัญหาที่ควรทราบเมื่อไปปฏิบัติธรรมตามที่ต่างๆ ตามด้วยมาตามอ่านหนังสือเล่าใหม่ของคุณดังตฤณ "รักแท้มีจริง" สุดท้ายมาติดตามความเป็นไปของพระธิดาองค์น้อยและเพือนหญิงกันต่อใน รัก พ.ศ. ๑๐๐ บทที่ ๖
dharmamag_50b.pdf
dharmamag_50b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๐509 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับธรรมจากพระผู้รู้ ในตอนอ่านมาฟังมามาก จนรู้สึกสับสน หากจะเริ่มปฏิบัติต้องทำอย่างไรบ้าง และมาพบกับกรณีเฉพาะของจิตแพทย์กับการประยุกต์การเจริญสิตควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบัน และสุดท้ายมาพบวิธีสร้างเสน่ห์ให้กับตัวผ่านการพัฒนาตนเองทางอากัปกิริยา นัยน์ตา และน้ำเสียง
dharmamag_51b.pdf
dharmamag_51b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๑525 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการขอคำแนะนำเกี่ยวกับวัดป่าดีๆ ที่น่าไป ในหน้า ๑๐ ตามด้วยการเป็นทอมกับดี้ บรรลุธรรมได้ไหม ในหน้า ๒๓ และสดท้ายมาทำความรู้จักกับวิธีสร้างเสน่ห์สำหรับแต่ละเพศ ในหน้า ๒๗
dharmamag_52b.pdf
dharmamag_52b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๒530 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับข่าวน่ากลุ้ม เรื่องทหารกับตำรวจมีหน้าที่อะไรกันแน่ อย่างที่ซิมบับเว เข้ามีไว้ปล้นประชาช ในหน้า ๒๙ ตามด้วยมาร่วมฟังประสบการณ์ของผู้เปลี่ยนดวงตัวเองได้ด้วยการกระทำดี ในหน้า ๓๔ และสุดท้ายมาหัดสร้างเสน่ห์ทางความคิดเพื่อสร้างเสน่ห์ทางใจ แม้ในเวลาหมั่นไส้ โกรธ หรือเกลียด ในหน้า ๒๓
25 files on 3 page(s) 2