Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Last additions
Life.pdf
Life.pdfคุณค่าของชีวิต: ส่วนประกอบและโครงสร้างของชีวิต1081 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของหลวงพ่อพุทธทาส ที่ท่านเมตตาบรรยายแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๓
Apr 12, 2011
Knowyourself.pdf
Knowyourself.pdfตัวเองที่ทุกคนควรรู้จัก และ มิตรสหาย ที่ทุกคนควรรู้จัก933 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนังสือเล่มนี้ เป็นการเรียบเรียงจากที่หลวงพ่อพุทธทาส ได้บรรยายให้แก่พระนิสิตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๑๗
Apr 12, 2011
8Foldpath.pdf
8Foldpath.pdfหนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต1486 viewsโดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินฺทปญฺโญ)

หนทางอันประเสริฐ สำหรับดำเนินชีวิต เป็นการเรียบเรียงจากธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธทาส ในวโรกาสที่ท่านได้แสดงธรรมเทศนา ณ ศาลาโรงธรรม ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๓

ซึ่งเป็นการแสดงในส่วนของธรรมเทศนาพิเศษ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา อันจัดขึ้นเป็นที่ระลึกแก่การที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธัมมจักกับปปวัตตนสูตร
Apr 12, 2011
Stipastan_for_everyone.pdf
Stipastan_for_everyone.pdfสติปัฏฐานสำหรับทุกคน2627 viewsโดยธนิต อยู่โพธิ์

สติปัฏฐานสำหรับทุกคน จาก พระสติปัฏฐานสูตร ตำราพระกัมมัฏฐานจากพระโอษฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ อธิบายความพระสติปัฏฐานสูตร แปลจาก คัมภีร์ปปัญจสูทนี
Apr 12, 2011
VipassanaNiyom.pdf
VipassanaNiyom.pdfวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน3017 viewsเรียบเรียงโดยธนิต อยู่โพธิ์

หนังสือวิปัสสนานิยม ว่าด้วยทฤษฎีและการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ชี้ทางบรรลุมรรค ผล นิพพาน และวิธีเข้าผลสมาบัติ โดยสมบูรณ์แบบ โดยที่หนังสือเล่มนี้ ผู้เรียบเรียงได้พยายามหาทางชี้แนให้โยคีผู้ปฏิบัติและท่านผู้อ่านที่เป็นนักปฏิบัติ พลจุดหมายปลายทางร่วมกัน คือ ปฏิเวธ เพราะมีความจริงอยู่ว่า พระปริยัติ เป็นเครื่องชี้ทางปฏิบัติเท่ากับสมุดมัคคุเทศก์ หรือจดหมายเหตุ บันทึกความจริงและสิ่งประสบพบเห็นไว้เป็นแนวทางดำเนิน
Apr 12, 2011
PradyaPrayook_West.pdf
PradyaPrayook_West.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก2306 viewsโดยอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ปรัชญาประยุกต์ ชุดตะวันตก เล่มนี้ เป็นหนังสือรวบรวมประวัติและแนวคิดสำคัญอย่างกระทัดรัดอีกเล่มหนึ่งของ อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของปรัชญาในทรรศนะของปรัชญาเมธีตะวันตก จนไปเป็นถึงประเด็นสำคัญของปรัชญาในแต่ละลัทธิหรือสำนักความคิด จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่รักและใผ่ใจในวิชาปรัญชา
Apr 12, 2011
PradyaPrayook_India.pdf
PradyaPrayook_India.pdfปรัชญาประยุกต์ ชุดอินเดีย1916 viewsโดยอาจารย์ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต

ในคำนำของหนังสือปรัชญาประยุกต์ ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษาวิชาปรัชญานั้นมิเคยทำให้ผู้ศึกษาเป็นคนพาล หากแต่กลับทำให้คนเป็นบัณฑิต และยิ่งหากศึกษาอย่างมีสติสัมปชัญญะ ก็ยิ่งก่อให้เกิดสติปัญญาแก่กล้าขึ้น จนพบหนทางเข้าสู่สัจธรรมได้

วิชาปรัชญาเป็นวิชาที่มีขอบข่ายกว้างขวางยิ่งกว่าวิชาใดๆ ในโลก เพราะวิชาปรัชญาเป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ทั้งหลาย แต่การศึกษาปรัชญานั้นค่อนข้างจะยาก เพราะภาษาที่ใช้ในวิชาปรัชญาเป็นภาษาที่เข้าใจยาก และมีคำ เทคนิคมากมาย
Apr 12, 2011
samathi_mun.pdf
samathi_mun.pdfวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น2381 viewsโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปณฺโณ)

หนังสือวิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น เป็นหนังสือที่ชมรมกัลยาณธรรม ได้จัดพิมพ์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและอาจริยบูชา ในปัญญาประจักษ์แจ้งของครูบาอาจารย์ ที่เคยผ่านเส้นทางแห่งการแสวงหามาก่อนแล้ว ซึ่งแนวทางการปฏิบัติ ในมรรคาแห่งมหาสติปัฏฐานสี่ อันเป็นทางสายเอกที่พระพุทธเจ้าได้รอบรองผลการปฏิบัติมาแล้ว
Apr 11, 2011
28ORH.pdf
28ORH.pdf๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2089 viewsโดยวัดอโศการาม

หนังสือ ๒๘ พระอรหันต์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม เป็นหนังสือที่พิมพ์เพื่อเป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร) ในวโรกาสครบรอบวันมรณภาพปีที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ ณ วัดอโศการาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
Apr 10, 2011
look_body_inside_the_body.mp3
look_body_inside_the_body.mp3พิจารณากายในกาย705 viewsธรรมบรรยายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2532 : ซึ่งเป็นการบรรยายในการกำหนดใจให้กำหนดรู้อยู่ในปัจจุบันApr 08, 2011
516 files on 52 page(s) 40