Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
dharmamag_58b.pdf
dharmamag_58b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๘541 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับการก่อนเกิดเป็นดังตฤณ ในหน้า ๑๙ และตามด้วยแง่คิดจาหนัง มาติดตาม "หนังรักในดวงใจ" เพื่อค้นหาคำตอบจากรักแท้มีจริง ในหน้า ๕๐ สุดท้าย เมื่อเราต้องอยู่กับโลกแล้วจะปฏิบัติธรรมอย่างไร มุมมองของคุณธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง ในตอน เส้นทางคู่ขนานโลกและธรรม ในหน้า ๗๑22222
(3 votes)
Tripitaka_Building_MCU_017.jpg
Tripitaka_Building_MCU_017.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา545 views22222
(2 votes)
book41.pdf
book41.pdfการบริหารใจเพื่อสร้างจิตสำนึก719 viewsดร.สนอง วรอุไร

จิตสำนึกที่ดีจะนำชีวิตไปในทางที่ดีงาม พบกับความสุขความเจริญ การบริหารใจให้เกิดจิตสำนึกที่ดีเป็นสิ่งที่คนทั่วไปยังละเลย ทั้งที่ทุกคนต้องการความดีงามให้แก่ตนเอง แต่ยังใช้ปัญาญาไอคิวนำพาชีวิตโดยด้านเดียว อาจนำไปสู่ความเห็นผิดเป็นผู้หลงทาง พาชีวิตประสบทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีการบริหารจิตใจให้เกิดปัญาญาเห็นแจ้ง เพื่อนำจิตให้เกิดสำนึกที่ดี เพื่อความเจริญและงอกงามของชีวิตอย่างแท้จริง
22222
(2 votes)
dharmamag_55b.pdf
dharmamag_55b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๕422 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับเรื่องราวในชาดกบางครั้งอ่านแล้วเหมือนิทาน ไม่ทราบว่าเป็นไปได้แค่ไหน ตามด้วยรู้เฉพาะตนในท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมือง หากเจริญสติไม่ไหว จะมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้สบายใจขึ้น และสุดท้าย ตามติดหลังจากพระธิดาองค์น้อยเสด็จออกตามลูกเสือน้อยแล้วจะเป็นอย่างไร ตามอ่านได้ในฉบับนี้22222
(2 votes)
Tripitaka_Building_MCU_042.jpg
Tripitaka_Building_MCU_042.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา428 views22222
(1 votes)
Tripitaka_Building_MCU_022.jpg
Tripitaka_Building_MCU_022.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา549 views22222
(1 votes)
Tripitaka_Building_MCU_019.jpg
Tripitaka_Building_MCU_019.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา779 views22222
(1 votes)
Tripitaka_Building_MCU_014.jpg
Tripitaka_Building_MCU_014.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา520 views22222
(1 votes)
Nitisat_NaeoPhut.pdf
Nitisat_NaeoPhut.pdfนิติศาสตร์แนวพุทธ1121 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...
22222
(1 votes)
RueangNueaSamanWisai.pdf
RueangNueaSamanWisai.pdfเรื่องเหนือสามัญวิสัย อิทธิปาฏิหาริย์-เทวดา609 viewsพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

...สำหรับพระพุทธศาสนา ปัญหาว่าผีสางเทวดา อำนาจลึกลับ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ มีอยู่จริงหรือไม่ ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาว่าในกรณีที่มีอยู่จริง สิ่งเหล่านั้นมีฐานะอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และอะไรคือความสัมพันธ์อันถูกต้องระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหล่านั้น...
22222
(1 votes)
447 files on 45 page(s) 39