Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
Buddha_life_22.jpg
Buddha_life_22.jpgเสด็จออกบิณฑบาตในกรุงกบิลพัสดุ์1113 viewsเมื่อประทับอยู่ในพระนครหลวงของพระพุทธบิดา พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต ในเวลาเช้าหลายครั้ง 11111
(6 votes)
Buddha_life_21.jpg
Buddha_life_21.jpgทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ1113 viewsพระพุทธเจ้าทรงระงับข้อพิพาทเรื่องน้ำของพระประยูรญาติ ทั้งจากราชสกุลศากยะและโกลิยะ 11111
(5 votes)
Buddha_life_20.jpg
Buddha_life_20.jpgพระประยูรญาติเจริญรอยตามพระยุคลบาท1301 viewsพระประยูรญาติหนุ่มๆ เป็นอันมากเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้า เสด็จออกผนวช11111
(3 votes)
Buddha_life_04.gif
Buddha_life_04.gifเจ้าชายทรงอภิเษกสมรส1760 viewsเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงอภิเษกสมรสกับนางยโสธรา หรือพิมพา แห่งโกลิยวงศ์ประทับสำราญในปราสาท ๓ ฤดู11111
(3 votes)
dharmamag_47b.pdf
dharmamag_47b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๗411 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับ ธรรมะมีมากมายเหลือเกิน คิดว่าคงไม่สามารถเรียนได้ทั้งหมด อย่างนี้เราควรเรียนเรื่องใดเป็นหลัก ในธรรมะจากพระผู้รู้ และมีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม แล้วโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเมื่อเทียบกับการเจริญสติ สุดท้ายมาฟังหมอพีร์เล่าถึงเรื่องราวของคนที่มีชีวิตเปลี่ยนแปลไปหลังจากได้อ่าน ไดอารี่หมอดู11111
(2 votes)
Tripitaka_Building_MCU_107.jpg
Tripitaka_Building_MCU_107.jpgจิตรกรรมฝาผนังหอพระไตรปิฎก มจร วังน้อย อยุธยา941 views11111
(1 votes)
Luang_Pho_Put.mp3
Luang_Pho_Put.mp3พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)582 viewsโอวาทของพระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)11111
(1 votes)
dharmamag_54b.pdf
dharmamag_54b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๕๔416 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับคำถามน่าสนใจ จากนักศึกษาปริญญาโท กับผู้คุมนักโทษชายที่ใผ่ในธรรม ตามด้วยมาอ่านนวนิยายอิงธรรมะ ของความรักระหว่างเจ้าชายกับเจ้าหญิงต่างเมือง จะเป็นอย่างไร ติดตามบทที่ ๑๓, ๑๔ ได้ในฉบับนี้ และสุดท้ายมาย้อนอดีตตามรอยครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณ "หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต" ที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส จ.สกลนคร11111
(1 votes)
dharmamag_48b.pdf
dharmamag_48b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว, ฉบับที่ ๐๔๘417 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้ ท่านจะได้พบกับแง่คิดจากหนัง เป็นการตอนรับวันแม่ กับแง่คิดซึ้งๆ จากหนังซีรีส์เกาหลี เรื่อง Snow Flower - กว่าจะรู้ว่ารัก...แม่ ตามด้วยกับการพบเคล็ดลับปรับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวด้วยการสื่อสารอย่างมีสติ ใน ฉันรู้สึก สุดท้ายมาติดตามอ่านนิยายย้อยยุค "รัก พ.ศ. ๑๐๐" กันต่อในบทที่ ๔ และ ๕11111
(1 votes)
a016.jpg
a016.jpgพระเจ้าสญชัยไถ่ สองกุมารจากชูชก1370 viewsพระเจ้าสญชัยไถ่ สองกุมารจากชูชก โดยโปรดให้เบิกสมบัติท้องพระคลัง มาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชก และโปรดให้จัด ข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดูชูชก เพื่อตอบแทนที่พา พระนัดดากลับมาถึงเมือง ชูชกพราหมณ์เฒ่าขอทาน ไม่เคยได้บริโภค อาหารดีๆ ก็ไม่รู้จักยับยั้ง บริโภคมาจนทนไม่ไหว ถึงแก่ ความตายในที่สุด11111
(5 votes)
447 files on 45 page(s) 42