Buddhist eLibrary - An Online Digitl Resource Library Home :: Login
 
 
Home About Contact Admin Choose a language
eBook Library Image Library Audio Library Video Library
 
 
พันธมิตร
Buddhist eLibrary Feature: Buddhist Studies
การเชื่อมโยง
exabytes network
Social Bookmarks
Top rated
Buddha_life_07.gif
Buddha_life_07.gifเจ้าชายทรงตัดพระเมาลี1424 viewsเมื่อเสด็จถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา เจ้าชายทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขรรค์11111
(3 votes)
a014.jpg
a014.jpgพระโอรสธิดา แอบซ่อนอยู่ในสระน้ำ1429 viewsพระชาลีกัณหา ทราบว่า พระบิดาจะยกตน ให้แก่ชูชก ก็ทรงหวาดกลัว จึงพากันไปหลบ ซ่อน โดยเดินถอยหลังลงสู่สระบัว เอาใบบัว บังเศียรไว้ จนพระเวสสันดร ทรงต้องออกมาตามหาพระชาลีกัณหา จึงตรัสเรียกพระโอรสธิดาว่า "ชาลีกัณหา เจ้าจงขึ้นมาหาพ่อเถิด หากเจ้า นิ่งเฉยอยู่ พราหมณ์เฒ่าก็จะเยาะเย้ยว่าพ่อนี้ ไร้วาจาสัตย์ พ่อตั้งใจจะบำเพ็ญทานบารมี เพื่อสละละกิเลสให้บรรลุพระโพธิญาณ จะได้เป็นที่พึ่งแก่สัตว์โลกทั้งหลาย ในภาย ภาคหน้า ให้พ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่าย ตายเกิด เจ้าจงมาช่วยพ่อประกอบการบุญ เพื่อบรรลุ ผล คือ พระโพธิญาณนั้นเถิด" ทั้งสองกุมารทรงได้ยินพระบิดาตรัสเรียก ก็ทรงรำลึกได้ถึงหน้าที่ของบุตรที่ดี ที่ถึง เชื่อฟังบิดามารดา รำลึกได้ถึงความ พากเพียรของพระบิดาที่จะประกอบ บารมีเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลส ทั้งยังรำลึกถึง ขัตติยมานะว่าทรงเป็น โอรสธิดากษัตริย์ ไม่สมควรจะหวาดกลัว ต่อสิ่งใด จึงเสด็จขึ้นมาจากสระบัว พระบิดาก็จูงทั้งสองพระองค์มาทรงบริจาค เป็นทานแก่ชูชก11111
(3 votes)
Buddha_life_06.gif
Buddha_life_06.gifมหาภิเนษกรมณ์ (การเสด็จออกผนวช)1360 viewsเมื่อกลับจากการประพาสพระราชอุทยานครั้งสุดท้าย ทรงทราบว่าพระชายา ประสูติพระโอรส ก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จออกผนวชในคืนวันนั้น11111
(4 votes)
a021.jpg
a021.jpgพระเวสสันดร กลับสู่พระนคร1424 viewsกษัตริย์ทั้งหกก็ทรงได้พบกันด้วยความโสมนัส ยินดี พระเจ้าสญชัยจึงตรัสบอกพระเวสสันดร ว่าประชาชนชาวสีวีได้เห็นสิ่งที่ถูกที่ควรแล้ว และพากันร่ำร้องได้ ทูล เชิญเสด็จกลับเมืองสีวี พระเวสสันดร พระนางมัทรี และพระชาลี กัณหาจึงได้เสด็จกลับเมือง พระเจ้าสญชัย ทรงอภิเษก พระ เวสสันดรขึ้นครองเมืองสืบ11111
(4 votes)
dharmamag_40b.pdf
dharmamag_40b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๔๐591 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับความรู้เฉพาะตน ในเรื่องบุรุษผู้กระหายความตาย และไม่อยากจะเชื่อเลย สัพเพเหระธรรม กับวันลวงโลก ใน April Fool's Day และไปอ่านบทความเกี่ยวกับโรงเรียนวัฏสงสารใน เรื่องสั้นอิงธรรม11111
(2 votes)
dharmamag_37b.pdf
dharmamag_37b.pdfนิตยสารธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๓๗628 viewsนิตยสารธรรมะสำหรับคนยุคใหม่ ที่ใกล้แค่เอื้อม ฉบับวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๑ ในฉบับนี้พบกับเศรษฐศาสตร์แห่งความสุขใน ขาดแคลนความสุขหรือความสุขที่ขาดแคลน? และนิยามของคำว่า "ก้าวหน้า" โดยเนื้อแท้แล้วเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ในเรื่องสั้นอิงธรรมะ และตามคุณศิราภรณ์ไปภาคเหนือใน สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง11111
(2 votes)
Buddha_life_02.gif
Buddha_life_02.gifพระนางมหามายาทรงพระสุบิน1563 viewsพระนางมหามายาทรงพระสุบินว่า ลูกช้างเผือกเข้าไปสู่ประครรภ์ของพระนาง ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงพระครรภ์00000
(3 votes)
Buddha_life_05.gif
Buddha_life_05.gifเสด็จประพาสพระราชอุทยาน1954 viewsในการเสด็จประพาสพระราชอุทยาน ๔ ครั้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นคนแก่ คนเจ็บ คนตาย และนักบวช โดยลำดับ ทำให้เจ้าชายทรงเบื่อหน่ายต่อสิ่งที่ปัจจัยปรุ่งแต่งทั้งหลาย 00000
(4 votes)
Dhrama_technology.pdf
Dhrama_technology.pdfก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี1101 viewsโดย พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

หนังสือ "ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี" จะมองถึงจุดที่อยู่ในปัจจุบัน สังคมไทยจะไปทางไหนเมื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในเวลาสองปีที่ผ่านมาเราสร้างภาพอนาคตของไทยไว้สวยหรูมาก ไม่มีใครพยากรณ์ว่าจะเกิดสภาพฟองสบู่แตก ในเศรษฐกิจของไทย ธนาคารโลกเคยพยากรณ์ไว้ว่า อีกไม่นานนัก ประเทศไทยจะมีเศรษฐกิจโตเป็นอันดับ ๘ ของโลก คนไทยฝันเฟื่องตามกันไป ไม่มีใครที่ใส่เบรคหรือเตือนสติใคร แม้กระทั่งในระดับผู้ทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็ไม่มีใครคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดิ่งเหวในเวลาอันรวดเร็ว
00000
(4 votes)
a012.jpg
a012.jpgพระนางมัทรีกลับมาจากหาผลไม้1485 viewsพระนางมัทรีทรงกลับมาจากหาผลไม้ ในป่า ในระหว่างทางได้เจอสิงหาราสัตว์ มาขัดขวางในการเดินทางกลับ ซึ่งสัตว์ที่มาขัดขวาง คือ เสือโคร่ง สิงโต และเสือดาว00000
(4 votes)
447 files on 45 page(s) 43